Zgrada Kotarskog predstojništva u Prnjavoru sagrađena je između 1896. i 1899. godine. Projektovana je kao simetrični objekat, kvadratne osnove. Građena je u pseudomavarskom stilu u kome su sagrađene i vijećnice u Sarajevu i Brčkom kao i niz drugih objekata u Bosni i Hercegovini.  

Objekat se sastoji od podruma sa tzv. pruskim stropom, prizemlja, sprata i potkrovlja, koji su i danas u upotrebi.  Pokriven je četveroslivnim krovom, a krovni pokrivač je crijep. Sokl je građen od nepravilnih fugovanih kamenih blokova. Fasadne površine su malterisane sa izraženom bogatom fasadnom plastikom, gdje se izdvaja krunski vijenac u vidu stalaktita i polja oko prozorskih otvora, posebno vanjski parapet i prozora sprata. Vertikalna podjela izvršena je lezenama, a horizontalna podjela ravnih fasadnih površina malternim fugama koje imitiraju način slaganja pravilnih blokova. Prozorski otvor i prizemlja su pravougaoni, a spratni završeni prelomljenim lukom. Predstavlja karakterističan i dobro očuvan primjer arhitekture iz određenog kulturno-istorijskog razdoblja, odnosno perioda vladanja Austrougarske monarhije ovim prostorima. Danas se u njoj nalazi Zavičajni muzej u Prnjavoru.