Ukrajinska crkva u Prnjavoru posvećena je Preobraženju Gospodnjem. Parohija je osnovana 1899/1900. godine. Gradnja ukrajinske crkve u Prnjavoru započeta je 1911. a završena 1912. godine. Ovo je prva zidana ukrajinska crkva na prostoru Bosne i Hercegovine, i u tom periodu Prnjavor postaje centar duhovnosti doseljenih Ukrajinaca koji su se u procesu kolonizacije sprovedene od strane austrougarskih vlasti, doselili na prostor Prnjavora. Crkva je krstoobrazne osnove, a u centru se nalazi lučna kupola na osmostranom tamburu. Fasada je malterisana, a dekorativna plastika nalazi se na završecima zidova crkve i tambura kupole. Karakterističan je lučni predulaz u crkvu sa vratima. Na vrhu lučnog predulaza nalazi se krst. Unutrašnjost hrama uređena je u ukrajinskom tradicionalnom stilu. Drveni ikonostas je višerednog tipa, a konstrukcija pripada neobaroknom stilu. Posebnu ljepotu ikonostasu ukrajinske crkve u Prnjavoru daje ornament u vidu vinove loze. Sam izgled ikonostasa i njegova kompozicija daju crkvi neki naročit izgled, posebnost i karakter. U narteksu hrama nalazi se kamena ploča u kojoj je uklesan lik mitropolita Andrije Šeptickog, te simbol doseljavanja Ukrajinaca na ove prostore, izrađen 1990. godine u spomen na stogodišnjicu doseljavanja Ukrajinaca na ove prostore. U kompleksu parohije nalazi se i duhovni centar koji je izrađen 1988. godine na spomen hiljadu godina od pokrštavanja Ukrajine, ali i 100 godina od doseljavanja Ukrajinaca na ove prostore. Centar u svom sastavu ima i muzej u kojem su izloženi eksponati koje su doseljenici donijeli na ove prostore te druge dragocjenosti.