СПИСАК МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРЊАВОР

 Ред.број МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА
1. Прњавор Милан Вранић
2. Околица Гостимир Кострешевић
3. Бабановци Јелена Галић
4. Маћино брдо Диана Николић
5. Доњи Гаљиповци Михајло Кнеш
6. Грабик Илова Богдан Станић
7. Коњуховци Ненад Станковић
8. Гаљиповци Зејнић Назиф
9. Кремна Горан Жунић
10. Штрпци Драган Миливојац
11. Кулаши-Поповићи Миладин Гавранић
12. Присоје Душко Пеулић
13. Горњи Вијачани Станимир Новаковић
14. Доњи Вијачани Велибор Ремић
15. Горња Мравица Драгољуб Лепир
16. Доња Мравица Милан Радуловић
17. Дренова Љубиша Богићевић
18. Шаринци Славица Јовљевић
19. Вршани Љубиша Малешевић
20. Кокори Радован Субић
21. Хрваћани Бојан Ковачевић
22. Поточани Попадић Милош
23. Орашје Милош Лапић
24. Гусак-Гајеви Ђорђе Кљајић
25. Црквена Недељко Чупељић
26. Лишња Муфид Брђанин
27. Насеобина Лишња Славиша Јевтић
28. Чорле Добринко Јевтић
29. Велика Илова Гојко Топић
30. Печенег Илова Славиша Јованић
31. Шибовска Славко Винчић
32. Смртићи Немања Лукић
33. Палачковци Ђуро Поповић
34. Отпочиваљка-Мрачај Недељко Вукић

Административно-техничке послове за мјесне заједнице обављају матичари мјесних канцеларија, као и стручни сарадник за послове инфо-пулта и мјесне заједнице у пријемној канацеларији (шалтер сали) Градске управе града Прњавор, за мјесне заједнице Прњавор, Околица, Бабановци, Маћино брдо, Доњи Гаљиповци, Грабик Илова, Коњуховци, Гаљиповци, Кремна и Црквена. Контакт телефон 051/490-498.