Inspektor:
Radomir Šušak, diplomirani inženjer arhitekture

Kontakt: 051/663-740 lokal 221

URBANISTIČKO-GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA:

  • obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na planiranje i uređenje prostora, građenje i građevinarstvo, građevinske materijale i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.