Инспектори:
Славка Сарић, дипломирани инжињер технологије

Контакт: 051/660-588 локал 228

НАДЛЕЖНОСТИ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ХРАНУ:

  • обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на храну у унутрашњем надзору,
  • обавља надзор над санитарно-хигијенским стањем објеката у којима се врши производња и промет хране и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.