Inspektori:
Slavka Sarić, diplomirani inžinjer tehnologije

Kontakt: 051/660-588 lokal 228

NADLEŽNOSTI INSPEKCIJE ZA HRANU:

  • obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na hranu u unutrašnjem nadzoru,
  • obavlja nadzor nad sanitarno-higijenskim stanjem objekata u kojima se vrši proizvodnja i promet hrane i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.