Инспектор:
Милкица Митрић, дипломирани инжињер прехрамене технологије

Контакт: 051/663-267 и 051/660-588 локал 207

НАДЛЕЖНОСТИ ЕКОЛОШКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ:

  • обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на заштиту животне средине, екологије, управљања отпадом и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.