Inspektor:
Milkica Mitrić, diplomirani inžinjer prehramene tehnologije

Kontakt: 051/663-267 i 051/660-588 lokal 207

NADLEŽNOSTI EKOLOŠKE INSPEKCIJE:

  • obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na zaštitu životne sredine, ekologije, upravljanja otpadom i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.