Инспектор:
Александар Гарић, дипломирани ветеринар

Контакт: 051/663-267 и 051/660-588 локал 207

НАДЛЕЖНОСТИ ВЕТЕРИНАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ:

  • обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на здравствену заштиту животиња, заштиту и добробит животиња, ветеринарску дјелатност, ветеринарске лијекове и додатке и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.