Inspektor:
Aleksandar Garić, diplomirani veterinar

Kontakt: 051/663-267 i 051/660-588 lokal 207

NADLEŽNOSTI VETERINARSKE INSPEKCIJE:

  • obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na zdravstvenu zaštitu životinja, zaštitu i dobrobit životinja, veterinarsku djelatnost, veterinarske lijekove i dodatke i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.