Poziv za 5. sjednicu SO Prnjavor

1.Aktuelni čas,

2.Odluke, rješenja i zaključci imovinsko-pravne službe,

– Odluka Savković Slavko

3.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim objektima na području opštine Prnjavor,

4.Prijedlog Odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica opštine Prnjavor,

5. Prijedlog Odluke o proširenim pravima socijalne zaštite u opštini Prnjavor za 2017. godinu,

6. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana „istok 2, istok 3 i jug 1“ (izmjena II),

7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Liste stručnjaka za imenovanje konkursnih komisija za sprovođenje postupka za prijem službenika u Opštinsku upravu opštine Prnjavor,

8. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka revizije Strategije razvoja opštine Prnjavor za period 2012-2020. godina,

9. a) Izvještaj o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja na području opštine Prnjavor za 2016. godinu,

b) Plan kapitalnih ulaganja opštine Prnjavor za 2017. godinu,

10. a) Izvještaj o realizaciji Programa održavanja lokalne putne mreže za 2016. godinu,

b) Program održavanja lokalne putne mreže za 2017. godinu,

11. a) Izvještaj o realizaciji Programa održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje za 2016. godinu,

b) Program održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje za 2017. godinu,

12. a) Izvještaj o realizaciji Programa za rješavanje pitanja iz oblasti boračko- invalidske zaštite u opštini Prnjavor za 2016. godinu,

b) Program za rješavanje pitanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite u opštini Prnjavor za 2017. godinu,

13. a) Izvještaj o korišćenju novčanih sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2016. godini,

b) Program korišćenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2017. godini,

14. a) Izvještaj o korišćenju novčanih sredstava prikupljenih na osnovu prihoda od posebnih vodnih naknada u 2016. godini,

b) Program o načinu korišćenja novčanih sredstava prikupljenih na osnovu prihoda od posebnih vodnih naknada u 2017. godini

15. Program razvoja sporta na području opštine Prnjavor za 2017. godinu,

16. a) Izvještaj o realizaciji Programa mjera preventivne zdravstvene zaštite stanovništva od zaraznih bolesti na području opštine Prnjavor za 2016. godinu,

b) Program mjera preventivne zdravstvene zaštite stanovništva od zaraznih bolesti na području opštine Prnjavor za 2017. godinu,

16.1. Tabela Plan za PZZ za 2017

17. a) Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za ukupno praćenje izrade izmjena dijela Urbanističkog projekta „Gradsko jezgro“ (izmjena V),

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za ukupno praćenje izrade Plana parcelacije „Zanatski centar“ Gornji Štrpci,

18. Izvještaj o radu Skupštine opštine, stalnih radnih tijela Skupštine i Stručne službe Skupštine opštine, za 2016. godinu,

19. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti vršioca dužnosti člana Odbora za žalbe opštine Prnjavor,

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Odbora za žalbe opštine Prnjavor.