Poziv za 18. sjednicu SO Prnjavor

1. Aktuelni čas,

2. Odluke, rješenja i zaključci imovinsko-pravne službe,

3. Prijedlog Odluke o dopuni Statuta opštine Prnjavor,

4. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana implementacije i indukovanog finansijskog okvira za period 2018-2020. godina

Plan implementacije 2018-2020. godina

5. Prijedlog revidirane Strategije razvoja opštine Prnjavor za period 2018-2020. godina

Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi o nacrtu revidirane Strategije razvoja opštine Prnjavor za period 2018-2020. godina 

6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o grobljima i pogrebnoj djelatnosti

7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju naziva ulice doktora Slavka Šuška

8. Prijedlog Odluke o poništavanju i ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za žalbe opštine Prnjavor

9. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju prijedloga broja i prostornog rasporeda osnovnih škola sa školskim upisnim područjima na području opštine Prnjavor

10. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana “U zoni uticaja Magistralnog puta M-16.1 dionica Klašnice-Derventa, teritorija opštine Prnjavor”(izmjena III), 

Obuhvat izmjene dijela Regulacionog plana “U zoni uticaja Magistralnog puta M-16.1 dionica Klašnice-Derventa, teritorija opštine Prnjavor”(izmjena III),

11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za ukupno praćenje izrade izmjene dijela regulacionog plana “Istok 2, Istok 3 i Jug 1” (izmjena)

12. Izvještaj o poslovanju JU Muzička škola “Konstantin Babić” Prnjavor u 2017. godini

13. Izvještaj o izvršenoj radionici na temu “Organizacija obavljanja vodnih usluga na nivou jedinica lokalne samouprave