Dnevni red 27. sjednice Skupštine opštine Prnjavor

 1. Aktuelni čas,
 2. Odluke, rješenja i zaključci imovinsko-pravne službe,
 3. Odluka o utvrđivanju Regulacionog plana „Radulovac“ (nacrt) , prilog – regulacioni plan Radulovac 
 4. Odluka o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana „U zoni uticaja magistralnog puta M-16.1 dionica Klašnice-Derventa, teritorija opštine Prnjavor“ – izmjena III (prijedlog), prilog – grafički prikaz
 5. Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za period 01.01. – 30.06.2019. godine, Tabelarni dio, prilog – tabela 1, tabela 2, tabela 3
 6. Odluka o prodaji nepokretnosti (k.č. br. 1664/39) u svojini opštine Prnjavor (prijedlog),
 7. a) Odluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č. br. 158/8) u svojini opštine Prnjavor (prijedlog), b) Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja (prijedlog)
 8. a) Odluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č. broj 803/2 k.o. Donji Galjipovci) u svojini opštine Prnjavor (prijedlog), b) Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja (prijedlog),
 9. Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o zamjeni zemljišta sa Mladenom Vujasinovićem, sinom Luke, iz Šarinaca (prijedlog), 
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu (prijedlog),
 11. a) Odluka o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora JU Centar za kulturu Prnjavor i jednog člana Nadzornog odbora JP „Radio Prnjavor“ Prnjavor i raspisivanju Javnog konkursa (prijedlog), b) Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora JU Centar za kulturu Prnjavor i jednog člana Nadzornog odbora JP „Radio Prnjavor“ Prnjavor (prijedlog),  
 12. Godišnji Plan rada Javne ustanove Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor za radnu 2019/2020. godinu (prijedlog), Tabela 1, Tabela 2
 13. Izvještaj o radu Odbora za žalbe opštine Prnjavor za period od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine,
 14. Informacija o vršenju inspekcijskog nadzora na području opštine Prnjavor za period 01.01. – 30.06.2019. godine,
 15. Informacija o stipendiranju učenika i studenata sa područja opštine Prnjavor,
 16. Inicijativa za osnivanje Mjesne zajednice Prosjek,
 17. a) Rješenje o razrješenju direktora Javne ustanove Centar za kulturu Prnjavor, b) Rješenje o imenovanju direktora Javne ustanove Centar za kulturu Prnjavor, v) Rješenje o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između direktora u Javnoj ustanovi Centar za kulturu Prnjavor.