Poziv  za 19. sjednicu SO Prnjavor

 1. Aktuelni čas,
 2. Odluke, rješenja i zaključci imovinsko-pravne službe,
 3. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju posebnog interesa za prodaju nepokretnosti u svojini opštine Prnjavor, ispod tržišne cijene,                                                                                                                                        b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja,
 4. Prijedlog Odluke o upravljanju otpadom,
 5. Informacija o stanju u KP „Park“ a.d. Prnjavor,
 6. Prijedlog Rješenja o oglašavanju ništavim rješenja Skupštine opštine Prnjavor, broj 08-476-21/96,
 7. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o taksi prevozu na području opštine Prnjavor,
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana „U zoni uticaja Magistralnog puta M-16.1 dionica Klašnice – Derventa, teritorija opštine Prnjavor“ (izmjena III),                                                                                                                                                Prilog, skica
 9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na cijene pogrebnih usluga i usluga održavanja groblja,
 10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o kupovini zemljišta sa Klječanin Novakom sinom Milana iz Gornjih Štrbaca, opština Prnjavor,
 11. Nacrt Odluke o subvenciji troškova određenim kategorijama građana u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata na području opštine Prnjavor,
 12. Informaciju o vršenju inspekcijskog nadzora na području opštine Prnjavor za period 01.01. – 30.06.2018. godine,
 13. Informacija o realizaciji odluka Skupštine opštine Prnjavor za period od 01.01. do 30.06.2018. godine,
 14. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Prnjavor,                      b) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Prnjavor,                              v) Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Prnjavor,  g) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Prnjavor,
 15. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. članova Odbora za žalbe opštine Prnjavor,                                  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Odbora za žalbe opštine Prnjavor.