Kompleks stare Gradske bolnice iz 1901. godine predstavlja dobro očuvanu autentičnu arhitektonsku cjelinu koja se sastoji od tri objekta različitih dimenzija i namjene. Objekti u bolničkom kompleksu projektovani su i građeni kao simetrični i asimetrični objekti u arhitektonskom stilu karakterističnom za taj graditeljski period u kojem je građen i niz drugih objekata u Bosni i Hercegovini za vrijeme vladavine Austrougarske monarhije. Sastoji se od bolnice, tzv. ljekarske kuće i objekta u kojem je bila mrtvačnica. Centralno mjesto predstavlja zgrada bolnice koja je bila paviljonskog tipa, imala 21 ležaj i stalnog ljekara. Važila je za jednu od modernijih u to vrijeme u Bosni i Hercegovini. Zgrada bolnice je projektovana kao asimetrični objekat, pravougaone osnove dok su tzv. ljekarska kuća i objekat u kojem je bila mrtvačnica projektovane i građene kao simetrični objekti kvadratne i pravougaone osnove. Objekti se sastoje od podruma, prizemlja i potkrovlja koji su i danas u upotrebi. Pokriveni su višeugaonim slivnim krovom, a krovni pokrivač je crijep. Fasadne površine su malterisane sa izraženom bogatom fasadnom plastikom. U periodu kada je sagrađena bila je locirana na tada rubnom dijelu Prnjavora odnosno između glavne ulice i ulice koja je činila istočni rub varoši kako bi bila odvojena od svakodnevice varoškog života, u izolovanom, prirodnom okruženju gdje su se pacijenti lakše i brže oporavljali. U dvorištu bolnice postojao je teren za tenis gdje se u slobodno vrijeme mogla upražnjavati ova igra. Danas ovi objekti služe za slične potrebe JU „Dom zdravlja“ Prnjavor.