Raskošni rasvjetni kandelabar (stub) sa pet lampi lociran je u sjeveroistočnom dijelu današnjeg Prnjavora. Sastoji se od centralnog vertikalnog stuba koji se na vrhu završava centralnim fenjerom (lampom) i četiri horizontalna željezna kraka na čijim se krajevima nalazi po jedan fenjer (lampa) čineći tako cjelinu od pet lampi. Kandelabarom sa pet lampi osvjetljavao se prostor kojim je krajem 19. i početkom 20. vijeka idući sa sjeverne i istočne strane počinjao, a idući sa južne strane završavao tadašnji urbani Prnjavor. Prvobitno i izvorno, fenjeri (lampe) su u svom donjem dijelu imale spremnik za tečni gas u koji je bio potopljen fitilj koji se ručno palio kako bi se dobio rasvjetni efekat u fenjerima (lampama). Danas se rasvjetni efekat u fenjerima (lampama) postiže sistemom gradske rasvjete električnim žaruljama. Ne zna se pouzdano kada je ovaj raskošni kandelabar sa pet lampi mogao biti izgrađen i postavljen, ali pretpostavlja se da je postavljen početkom dolaska austrougarske okupacione vlasti na ove prostore. Sa mjesta gdje je bio postavljen uklonjen je 1952. godine, a obnovljen je 2022. godine inicijativom Zavičajnog muzeja u Prnjavoru.