Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača mašinsko profilisanje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača održavanje javne rasvjete

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge štampanja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača građevinski materijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača,horizontalna signalizacija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, usluge mašinskog profilisanja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, usluge osiguranja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, nabavka goriva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, nabavka kancelarijskog materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, nabavka preventivna zdravstvena zaštita

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, nabavka vještačko osjemenjavanje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača čišćenje kanala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača horizontalna signalizacija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavka tonera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača vertikalna signalizacija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, nabavka usluga- azil

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, nabavka usluga izrade Stručnog mišljenja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, nabavka održavanje vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, nabavka i prevoz posipnog materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, izgradnja istražne bušotine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, nabavka radova na čišćenju i iskopu kanala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, nabavka radova na mašinskom profilisanju makadamskih puteva 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, izgradnja dijela ulice V. Mišića

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, izgradnja konstrukcije za pontonski most

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, uređenje korita rijeke Mravice i Vijake

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, projekt Muzičke škole

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, nabavka servera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, topografska podloga

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, vatrogasno vozilo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, uređenje korita rijeke Ilove

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, nabavka betona

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, nabavka armaturne mreže

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, nabavka izrade projektne dokumentacije novog mosta “Rastoka”

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, nabavka usluga izrade Glavnog projekta sanacije klizišta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, nabavka usluga nad građenjem objekata niskogradnje i visokogradnje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, nabavka usluga stručni nadzor nad izgradnjom objekata hidrogradnje

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na mašinskom prifilisanju makadamskih puteva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, nabavka računarske opreme i uređaja za video reprodukciju

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, izrada horizontalne saobraćajne signalizacije na objektu “Garaža”

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, održavanje javne rasvjete

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, izrada horizontalne saobraćajne signalizacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, nabavka računarske opreme 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, radovi na sanaciji klizišta lokacija Šajinovići

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, posipni materijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, nabavka građevinskog materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, nabavka radova putne službe na lokalnim putevima i gradskim ulicama

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, radovi održavanja spomenika i spomen obilježja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, usluge proljetne deratizacije

Odluka o piništenju odluke broj 01/1-345-55/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, usluge hvatanja i zbrinjavanja napuštenih životinja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, usluge vještačkog osjemenjavanja 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, izvođenje  zanatsko-građevinskih radova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, radovi na mašinskom profilisanju makadamskih puteva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, radovi na sanaciji udarnih rupa na lokanim putevima

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, kolektivno osiguranje radnika

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, nabavka pogonskog goriva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, usluge osiguranja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, geodetske usluge