Prnjavorska Gradska džamija nalazi se na mjestu gdje su izgrađeni prvi vjerski objekti koje su muslimani koristili za vjerske potrebe i duhovni život. Prvi mesdžid, odnosno vjerski objekat bez munare sagrađen je 1776. godine, a 1800. godine krov je prekriven daskom/šindrom i izgrađena je osmougaona drvena munara čime mesdžid dobija status džamije. Gradska džamija rekonstruisana je više puta i to 1850. godine, zatim od 1959. do 1961. godine kada je izgrađena betonska munara. Tokom ratnih dešavanja, Gradska džamija je porušena u junu 1992. godine, a obnova je počela 1. novembra 2001. godine. Svečano je otvorena 16. jula 2006. godine. Harem Gradske džamije zajedno sa starim nišanima odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, 2003. godine proglašen je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. U blizini Gradske džamije do sredine 20. vijeka postojao je i mekteb, odnosno vjerska škola.