U cilju unapređenja poslovnog okruženja i poboljšanja efikasnosti usluga za investitore grad Prnjavor je:

Sproveo Regulatornu reformu kroz koju je investitorima omogućio smanjenje troškova i rizika poslovanja kroz pojednostavljenje administrativnih postupaka u nadležnosti grada i smanjenje cijene usluga lokalne administracije. Omogućen je transparentan pristup informacijama kroz uspostavu E-registra dostupnog na zvaničnoj web stranici.

Grad Prnjavor kontinuirano isplaćuje podsticajna sredstva za razvoj poljoprivrede poljoprivrednim proizvođačima sa područja lokalne zajednice, i to putem podsticaja poljoprivrednim proizvođačima i regresiranja kamata na poljoprivredne kredite.

Ukupna sredstva predviđena budžetom za 2017. godinu za te namjene iznose 400.000,00 KM.

Grad Prnjavor je uspostavio program postinvesticione podrške postojećim investitorima (aftercare program).

Grad Prnjavor strateški planira svoj rast i razvoj. Strategijom razvoja za period 2012-2020. godina predviđen je niz projekata usmjerenih na ostvarivanje boljeg poslovnog okruženja i prilagođavanje potrebama investitora, pri tom vodeći računa o zaštiti životne sredine.

U svom radu lokalna uprava primjenjuje sistem upravljanja kvalitetom po zahtjevima standarda ISO 9001:2008, sa ciljem transformisanja u savremenu, korisnički orijentisanu i efikasnu lokalnu upravu.

Stvaranjem boljeg poslovnog okruženja za investitore, skraćivanjem vremena potrebnog za rješavanje zahtjeva sa 30 na 10 dana i približavanjem usluga investitorima, Prnjavor je u kratkom roku iz reda nerazvijenih lokalnih zajednica došao u red razvijenih, u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, sa povoljnim poslovnim okruženjem.