Grad Prnjavor karakterišu izražena preduzetnička tradicija, kao i mogućnost za razvoj poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije. Okosnicu razvoja grada čine mala i srednja preduzeća. Najveći broj preduzeća djeluje u oblasti metaloprerađivačke, prehrambene i proizvodnje kože i obuće, ali značajno je spomenuti i proizvodne kapacitete iz oblasti prerade drveta, proizvodnje namještaja i građevinskog materijala. Sa preduzetničkom tradicijom, geografskom pozicijom na 60 km udaljenosti od granice s EU i ključnih evropskih puteva na pravcu sjever-jug i istok-zapad, razvijenom poljoprivrednom proizvodnjom, prehrambenom i metaloprerađivačkom industrijom, grad Prnjavor predstavlja odličnu lokaciju za nove investicije.

 • Grad Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih lokalnih zajednica u BiH.
 • Prnjavor ima ukupno 876 privrednih subjekata, od čega 235 pravnih lica sa predatim završnim izvještajem APIF-u za 2016. godinu, a 641 je preduzetnik.
 • 10 preduzetnika čine mali biznisi, a 631 je mikro biznis.
 • Dominantna su mala i srednja preduzeća, koja čine 65% od ukupnog broja registrovanih pravnih lica u gradu Prnjavor.

 • Izvoz Prnjavora čini 6,2% ukupnog izvoza Republike Srpske, a 2% ukupnog izvoza BiH.
 • Glavni izvozni sektori: Metaloprerada i Prehrambena industrija.
 • Privredni subjekti iz Prnjavora izvoze u 41 zemlju sveta, na 4 kontinenta.
 • 53% od ukupnog izvoza Prnjavora plasira se na tržišta zemalja EU.

 • Gotovo trećina svih prihoda grada Prnjavor (28,8%) ostvaruje se u prerađivačkoj industriji.
 • Prnjavor nastavlja da ulaže u sektore sa potencijalima za razvoj, koji imaju dugu tradiciju: Metaloprerada, Prehrambena industrija, Trgovina na veliko i malo, kao i Drvoprerada.
 • Najveći broj zaposlenih radi u prerađivačkoj industriji (27,8% od ukupnog broja zaposlenih na području opštine Prnjavor).
 • Posle višegodišnjeg negativnog trenda, u 2017. godini se već u prvom kvartalu beleži porast broja zaposlenih u prerađivačkom sektoru.