Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) je sproveo projekat “Jačanje integriteta i transparentnosti u javnom sektoru”, finansiran od strane Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Projekat je imao za cilj unapređenje regulatornog i institucionalnog okvira u pogledu transparentnosti, odgovornosti i integriteta, na kantonalnom i lokalnom nivou, te jačanje institucionalnih kapaciteta za uspješno suprotstavljanje korupciji.

Postignuti rezultati su unapređena transparentnost i integritet partnerskih jedinica lokalne samouprave, kroz uspostavljanje mehanizama za prijavu korupcije, poboljšanje njihove transparentnosti, te izradu relevantnih strateških dokumenata. Opština Prnjavor je u toku sprovođenja projekta izradila novi Plan integriteta za period 2022-2026. godina, aktivirala APK aplikaciju, koja se nalazi na početnoj stranici opštine, a putem koje se može izvršiti prijava korupcije. Opština je u saradnji sa donatorom izradila i vodiče i plakate, koji stanovništvu predstavljaju korake za prijavu korupcije, vodiče za primjenu Etičkog kodeksa Skupštine opštine Prnjavor i primjenu Kodeksa ponašanja službenika u opštinskoj upravi.

Vodič za primjenu Kodeksa ponašanja službenika, ćirilica

Vodič za primjenu Etičkog kodeksa SO Prnjavor, ćirilica

Vodič za prijavioce korupcije, ćirilica

Vodič za primjenu kodeksa službenika, latinica

Vodič za primjenu Etičkog kodeksa SO Prnjavor, latinica

Vodič za prijavioce korupcije, latinica