• Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH.
 • Prnjavor ima ukupno 876 privrednih subjekata, od čega 235 pravnih lica sa  predatim završnim izvještajem APIF-u za 2016. godinu, a 641 je preduzetnik.
 • 10 preduzetnika čine mali biznisi, a 631 je mikro biznis.
 • Dominantna su mala i srednja preduzeća, koja čine 65% od ukupnog broja registrovanih pravnih lica u opštini Prnjavor.

 • Izvoz Prnjavora čini 6,2% ukupnog izvoza Republike Srpske, a 2% ukupnog izvoza BiH.
 • Glavni izvozni sektori: Metaloprerada i Prehrambena industrija.
 • Privredni subjekti iz Prnjavora izvoze u 41 zemlju sveta, na 4 kontinenta.
 • 53% od ukupnog izvoza Prnjavora plasira se na tržišta zemalja EU.

 • Gotovo trećina svih prihoda opštine Prnjavor (28,8%) ostvaruje se u prerađivačkoj industriji.
 • Prnjavor nastavlja da ulaže u sektore sa potencijalima za razvoj, koji imaju dugu tradiciju: Metaloprerada, Prehrambena industrija, Trgovina na veliko i malo, kao i Drvoprerada.

 

 • Najveći broj zaposlenih radi u prerađivačkoj industriji (27,8% od ukupnog broja zaposlenih na području opštine Prnjavor).
 • Posle višegodišnjeg negativnog trenda, u 2017. godini se već u prvom kvartalu beleži porast broja zaposlenih u prerađivačkom sektoru.