Inspektori:
Ranka Novarlić, dipolomirani ekonomista

Jasminka Stojčić, diplomirani ekonomista

Kontakt: 051/660-588 lokal 229

NADLEŽNOSTI TRŽIŠNE INSPEKCIJE:

  • obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na trgovinu, ugostiteljstvo, turizam, usluge, zaštitu potrošača, cijene, mjerne jedinice i mjerila, intelektualnu svojinu, kvalitet i bezbjednost neprehrambenih proizvoda i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.