Inspektor:
Marica Sarić, diplomirani inžinjer poljoprivrede

Kontakt: 051/663-267 i 051/660-588 lokal 207

NADLEŽNOSTI POLjOPRIVREDNE INSPEKCIJE:

  • obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na primarnu biljnu proizvodnju, zaštitu poljoprivrednog zemljišta, podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.