Inspektor:
Dragana Radujković

Kontakt: 051/660-588 lokal 228

NADLEŽNOSTI ZDRAVSTVENE INSPEKCIJE:

  • obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na obavljanje zdravstvene djelatnosti, ljekovite vode, vode za sanitarno-rekreativne potrebe, predmete opšte upotrebe, nadzor nad sanitarno-higijenskim uslovima objekata i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.