NADLEŽNOSTI UPRAVE SU:

  • izvršavanje i sprovođenje propisa Skupštine grada i gradonačelnika,
  • pripremanje nacrta odluka i drugih akata koje donosi Skupština grada i gradonačelnik,
  • izvršavanje i sprovođenje zakona i drugih propisa i obezbjeđenje vršenja poslova čije je izvršavanje povjereno jedinici lokalne samouprave, i
  • vršenje stručnih i drugih poslova koje joj povjeri Skupština grada i gradonačelnik.

ORGANIZACIJA UPRAVE:

U okviru uprave grada Prnjavor za vršenje upravnih i drugih stručnih poslova obrazuju se odjeljenja kao osnovne organizacione jedinice i osnivaju se za obavljanje poslova iz jedne ili više oblasti u okviru nadležnosti i djelokruga poslova uprave, i to:

1) Odjeljenje za opštu upravu,
2) Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti,
3) Odjeljenje za inspekcijske poslove,
4) Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,
5) Odjeljenje za finansije,
6) Odjeljenje za prostorno uređenje,
7) Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i investicije,
8) Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu.

Posebne organizacione jedinice su:
1) Kabinet gradonačelnika,
2) Stručna služba Skupštine grada
3) Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica,
4) Jedinica za internu reviziju,

Samostalni odsjeci su:
1) Odsjek za javne nabavke, pravna pitanja i propise,
2) Odsjek za zajedničke poslove,

3) Odsjek za civilnu zaštitu.