Poziv za 44. sjednicu SO Prnjavor

1.Aktuelni čas,

2.Odluka, rješenja i zaključci imovinsko-pravne službe,

Rješenje Vujinović Nenad

Rješenje Laskotić Slobodan

3.Prijedlog Odluke o dodjeli nagrada i priznanja, u 2016. godini, povodom 24. marta – Dana opštine Prnjavor

4.Prijedlog Odluke o visini naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta,

5.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli poslovnih prostora i objekata na privremeno korišćenje, kor

6.Prijedlog Odluke o dodjeli objekata, podrumskih prostorija i zemljišta na privremeno korišćenje,

7.Prijedlog Odluke o dodjeli podrumskih prostorija na privremeno korišćenje,

8.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama,

9.Prijedlog Odluke o dodjeli na korišćenje poslovnog prostora i zemljišta Opštinskoj organizaciji Crvenog krsta Prnjavor,

10.Prijedlog Odluke o dodjeli na korišćenje poslovnih prostorija Boračkoj organizaciji opštine Prnjavor,

11 a) Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č.br.740/30 k.o. Potočani) u  svojini opštine Prnjavor,

 b) Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja,

12.Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja načelniku opštine da potpiše Aneks Sporazuma o realizaciji projekta Povelič,

13.Nacrt Odluke o proširenim pravima socijalne zaštite u opštini Prnjavor za 2016. godinu,

14.Izvještaj o poslovanju KP „Vodovod“ a.d. Prnjavor za period 01.01.-31.12.2015. godine sa finansijskim pokazateljima,

15.Izvještaj o realizaciji Programa izgradnje, modernizacije i rekonstrukcije infrastrukturnih objekata na području opštine Prnjavor za 2015. godinu,

16.Izvještaj o realizaciji Programa održavanja lokalne putne mreže za 2015. godinu,

17.Izvještaj o realizaciji Programa održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje za 2015. godinu,

18.a) Izvještaj o realizaciji Plana utroška sredstava za tehničko opremanje Teritorijalne vatrogasne jedinice, izgradnju objekata koje koristi Teritorijalna vatrogasna jedinica za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne opreme za 2015. godinu,

b) Plan utroška sredstava za tehničko opremanje Teritorijalne vatrogasne jedinice, izgradnju  objekata koje koristi Teritorijalna vatrogasna jedinica za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne opreme za 2016. godinu,

19.Izvještaj o korišćenju novčanih sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2015. godini,

20.Izvještaj o korišćenju novčanih sredstava prikupljenih na osnovu prihoda od posebnih vodnih naknada u 2015. godini.