Poziv za 43. sjednicu SO Prnjavor

1.Aktuelni čas,

2.a) Izvještaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja opštine Prnjavor za period 01.01.-31.12.2014. godine,

b) Plan aktivnosti na prevazilaženju propusta i nepravilnosti utvrđenih uIzvještaju reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja opštine Prnjavor za period 01.01.- 31.12.2014. godine,

3.Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju,

Prilog: Otplatni plan

4.Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene jednogm2 korisnog stambenog i poslovnog prostora u 2015. godini za područje opštine Prnjavor,

5.Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu,

6.Prijedlog Odluke o utvrđivanju Nacrta izmjene i dopune dijela Regulacionog plana „Jelšingrad“ (izmjena i dopuna V),

Prilog: Tabela  Jelšingrad 

7.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama,

8.Dugoročni plan za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda,

9.Izvještaj o realizaciji Programa mjera preventivne zdravstvene zaštite stanovništva od zaraznih bolesti na području opštine Prnjavor za 2015. godinu,

10.Informacija o vršenju inspekcijskog nadzora na području opštine Prnjavor za period 01.01.2015-31.12.2015. godine,

11.Izvještaj o realizaciji Programa za rješavanje pitanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite u opštini Prnjavor za 2015. godinu,

12.Izvještaj o radu Skupštine opštine, stalnih radnih tijela Skupštine i Stručne službe Skupštine opštine, za  2015. godinu,

13.Izvještaj o provedenom postupku zbog kršenja Kodeksa o etičkom ponašanju izabranih predstavnika  u opštini Prnjavor odbornika Šikanić dr Branka.