Poziv za 41. sjednicu SO Prnjavor

1.Aktuelni čas,

2.Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o organizovanju JU Centar za kulturu Prnjavor,

3.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovor o kupovini nepokretnosti (poslovnog prostora i zemljišta) sa Malinović Draganom, sinom Božidara, iz Prnjavora,

4.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti načelniku opštine Prnjavor za zaključivanje ugovora o zamjeni nekretnina sa Dostanić Milenkom, sinom Vlade, iz Gornjih Štrbaca,

5.Prijedlog Odluke o održavanju spomenika i spomen obilježja od velikog značaja za opštinu Prnjavor u 2016. godini,

6.Plan kapitalnih ulaganja za 2016. godinu,

7.Program održavanja lokalne putne mreže za 2016. godinu,

8.Program održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje za 2016. godinu,

9.Program mjera preventivne zdravstvene zaštite stanovništva od zaraznih bolesti na području opštine Prnjavor za 2016. godinu,

PRILOG: Plan preventivne zdravstvene zaštite

10.Program o načinu korišćenja novačnih sredstava prikupljenih na osnovu prihoda od posebnih vodnih naknada u 2016. godini,

11.Program korišćenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2016. godini,

12.Plan utroška novčanih sredstava koja potiču od prihoda od posebnih namjena za šume za 2016. godinu,

13.Program za rješavanje pitanja iz oblasti boračko – invalidske zaštite u opštini Prnjavor za 2016. godinu,

14.Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za obradu zahtjeva za dodjelu stipendija, 

15.Rješenja o imenovanjima savjeta:

a) Rješenje o imenovanju Savjeta za ukupno praćenje izrade izmjene i dopune dijela Regulacionog plana poslovno turističke zone „Vijaka“ (izmjena i dopuna I),

b) Rješenje o imenovanju Savjeta za ukupno praćenje izrade izmjene i dopune dijela Regulacionog plana „Jelšingrad“ (izmjena i dopuna V),

16.Imenovanja u Javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač opština Prnjavor:

a) Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javne ustanove Narodna biblioteka Prnjavor,

b) Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javne ustanove Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor,

v) Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove Centar za kulturu Prnjavor,

g) Rješenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Radio Prnjavor“ Prnjavor.