Poziv za 1. sjednicu SO Prnjavor

1.Razrješenje i izbor Komisije za izbor i imenovanje:

a) Rješenje o razrješenju dužnosti članova Komisije za izbor i imenovanje, skupštinskog saziva 2012-2016. godina,

b) Rješenje o imenovanju članova Komisije za izbor i imenovanje, skupštinskog saziva 2016-2020. godina,

2a) Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje,

b) Prijedlog Rješenja o prestanku mandata odbornicima u Skupštini opštine Prnjavor mandatnog saziva 2012-2016. godine,

v) Prijedlog Rješenja o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini opštine Prnjavor mandatnog saziva 2016-2020. godine,

– Polaganje svečane zakletve Načelnika opštine i odbornika Skupštine opštine Prnjavor,

3. a) Prijedlog Rješenja o prestanku funkcije predsjednika Skupštine opštine Prnjavor,

b) Prijedlog rješenja o izboru predsjednika Skupštine opštine Prnjavor,

4. a) Prijedlog rješenja o prestanku funkcije potpredsjednika Skupštine opštine Prnjavor,

b) Prijedlog rješenja o izboru potpredsjednika Skupštine opštine Prnjavor,

5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između predsjednikā Skupštine opštine,

6. a) Prijedlog rješenja o prestanku funkcije zamjenika načelnika opštine Prnjavor,

b) Prijedlog rješenja o izboru zamjenika načelnika opštine,

7. a) Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti sekretara Skupštine opštine Prnjavor,

b) Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine Prnjavor,

8.Razrješenje načelnikā odjeljenja i načelnika službe Opštinske uprave opštine Prnjavor i imenovanja vršioca dužnosti:

a) Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti načelnika Odjeljenja za opštu upravu,

b) Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za opštu upravu,

v) Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti načelnika Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti,

g) Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti,

d) Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje,

đ) Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje,

e) Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije,

ž) Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije,

z) Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti načelnika Odjeljenja za stambeno- komunalne poslove i investicije,

i) Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i investicije,

j) Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti načelnika Odjeljenja za boračko- invalidsku i civilnu zaštitu,

k) Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku i civilnu zaštitu,

l) Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti načelnika Odjeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,

lj) Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,

m) Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove,

n) Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove,

nj) Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti načelnika Službe za javne nabavke i zajedničke poslove,

o) Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Službe za javne nabavke i zajedničke poslove,

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između načelnika opštine i između službenika na rukovodećim radnim mjestima,

10. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju članova stalnih radnih tijela Skupštine opštine,

b) Prijedlozi Rješenjā o imenovanju članova stalnih radnih tijela Skupštine opštine,

11.a) Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja i načelnika službe Opštinske uprave opštine Prnjavor,

b) Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka po javnom konkursu za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja i načelnika službe Opštinske uprave opštine Prnjavor.