Opštinu Prnjavor karakterišu izražena preduzetnička tradicija, kao i mogućnost za razvoj poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije. Okosnicu razvoja opštine čine mala i srednja preduzeća. Najveći broj preduzeća djeluje u oblasti metaloprerađivačke, prehrambene i proizvodnje kože i obuće, ali značajno je spomenuti i proizvodne kapacitete iz oblasti prerade drveta, proizvodnje namještaja i građevinskog materijala. Sa preduzetničkom tradicijom, geografskom pozicijom na 60 km udaljenosti od granice s EU i ključnih evropskih puteva na pravcu sjever-jug i istok-zapad, razvijenom poljoprivrednom proizvodnjom, prehrambenom i metaloprerađivačkom industrijom, opština Prnjavor predstavlja odličnu lokaciju za nove investicije.

Opština Prnjavor je već duži niz godina lider u Republici Srpskoj po proizvodnji sirovog mlijeka, sa proizvodnjom od 8-10 miliona litara sirovog mlijeka godišnje sa mogućnošću investiranja u kapacitete za preradu mlijeka i mliječne proizvode sa dodanom vrijednosti.

farma

LOKACIJE ZA INVESTIRANjE

Za potrebe izgradnje mljekare opština Prnjavor stavlja investitorima na raspolaganje zemljište površine 6.340 m² sa kompletnom infrastrukturom (električna energija, kanalizacija, snabdijevanje vodom, telekomunikacije i pristupni put) procijenjene vrijednosti 97.248,00 €.

Poslovna zona Vijaka površine 322 ha se nalazi u blizini magistralnog puta Banjaluka – Prnjavor – Derventa (M-16) i raskrnice magistralnog puta M-16 sa regionalnim putem R-474 (Čelinac – Prnjavor – Srbac, Srbac – Prnjavor – Doboj). Za poslovnu zonu Vijaka usvojen je Regulacioni plan, a u toku je rješavanje imovinskih odnosa na predmetnom zemljištu. Zona je namijenjena za greenfield investicije.

USLUGE I POGODNOSTI KOJE OPŠTINA PRNjAVOR PRUŽA INVESTITORIMA

U cilju unapređenja poslovnog okruženja i poboljšanja efikasnosti usluga za investitore, opština Prnjavor je:

– Sprovela Regulatornu reformu kroz koju je investitorima omogućila: smanjenje troškova i rizika poslovanja kroz pojednostavljenje administrativnih postupaka u nadležnosti opštine i smanjenje cijene usluga opštinske administracije, transparentan pristup informacijama kroz uspostavu E-registra dostupnog na zvaničnoj web stranici opštine.

– Formirala Privredni savjet opštine Prnjavor koji će, kroz dijalog javnog i privatnog sektora, zajednički raditi na unapređenju preduzetništva i konkurentnosti preduzeća, i privrednom i društvenom razvoju opštine, te uspostavila program postinvesticione podrške postojećim investitorima (aftercare program).

– Opština Prnjavor kontinuirano isplaćuje podsticajna sredstva za razvoj poljoprivrede poljoprivrednim proizvođačima sa područja opštine, i to putem podsticaja poljoprivrednim proizvođačima i regresiranja kamata na poljoprivredne kredite. Ukupna sredstva predviđena budžetom opštine Prnjavor za 2014. godinu za te namjene iznose 468.000,00 KM.

– Opština Prnjavor strateški planira svoj rast i razvoj. Strategijom razvoja opštine Prnjavor za period 2012-2020. godina predviđen je niz projekata usmjerenih na ostvarivanje boljeg poslovnog okruženja i prilagođavanjem potrebama investitora, pri tom vodeći računa o zaštiti životne sredine.

– U svom radu opština primjenjuje sistem upravljanja kvalitetom po zahtjevima standarda ISO 9001:2008, sa ciljem transformisanja u savremenu, korisnički orijentisanu i efikasnu lokalnu upravu. Stvaranjem boljeg poslovnog okruženja za investitore, skraćivanjem vremena potrebnog za rješavanje zahtjeva sa 30 na 10 dana i približavanjem usluga investitorima, opština Prnjavor je u kratkom roku iz reda nerazvijenih opština došla u red razvijenih opština u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, sa povoljnim poslovnim okruženjem.

ZNAČAJNI PRIVREDNI SUBJEKTI U OPŠTINI PRNjAVOR

Poljoprivreda i prehrambena industrija

MLADEGS PAK D.O.O. – prehrambena proizvodnja, sa asortimanom od preko 200 različitih proizvoda,

MI TRIVAS D.O.O. – mesna industrija za preradu svinjskog, goveđeg i mesa svih vrsta peradi, i proizvodnju trajnih, polutrajnih i konzerviranih proizvoda,

RIBNjAK A.D. – proizvodnja i prodaja konzumne ribe i riblje mlađi,

BISPROM D.O.O. – proizvodno-trgovinsko preduzeće iz sektora poljoprivrede,

KRUNA PRODUKT D.O.O. – prehrambena proizvodnja – proizvodnja tjestenine,

ŽIVANIĆ DS D.O.O. – proizvodnja žitarica i stočne hrane, uzgoj i eksploatacija matičnog jata teške linije, inkubatorska stanica, proizvodnja

utovljenih pilića i pilećeg mesa.

 


Metaloprerada

TOPLING D.O.O. – lider u projektovanju, proizvodnji i instalaciji toplovodnih i parnih kotlova i metalnih konstrukcija, izvođenju i rojektovanju

sistema centralnog grijanja i klimatizacije,

KOMERC MALI D.O.O. – lider u proizvodnji armaturnih i nosivih mreža, te mreža za zidove,

ARMAKO D.O.O. – proizvodnja armaturnih mreža, rebrastih i glatkih šipki i drugih proizvoda od željeza,

DIS EUROSTANDARD D.O.O. – mašinska obrada metala, proizvodnja metalnih konstrukcija.

 

Drvoprerada

STANDARD A.D. – proizvodnja pločastog furniranog namještaja inamještaja iz miješanog materijala,

„EXPORT – CITY“ D.O.O. – proizvodnja tapaciranih stolica i kancelarijskog sjedećeg namještaja,

Građevinarstvo

GRADIP A.D. – izvođenje svih vrsta građevinskih radova (projektovanje, inženjering, nadzor, izgradnjaobjekata visoko i niskogradnje, proizvodnja građevinskog materijala, eksploatacija i prerada kamena) ihotelijerstvo,

PLANING D.O.O. – projektovanje građevinskih i drugih objekata.

 


VIALE D.O.O.
– proizvodnja obuće.Proizvodnja kože i obuće

Trgovina

„METALEX“ d.o.o. – proizvodno-trgovinsko preduzeće, sektor građevinarstva i metaloprerade,

LEBURIĆ KOMERC D.O.O. – trgovinsko preduzeće sa razvijenom mrežom veleprodaje i maloprodaje.