Opština Prnjavor uspješno je realizovala 1. fazu PROJEKTA OPŠTINSKOG EKOLOŠKOG I EKONOMSKOG UPRAVLjANjA – MEG koji finansira Vlada Švajcarske a  implementira UNDP BiH.

MEG predstavlja jedan od najvećih i najsloženijih projekta u oblasti lokalne uprave, unutar Programa saradnje Švajcarske u Bosni i Hercegovini. U projektu je učestvovalo 18 opština/gradova u dva regiona BiH: Sjeveroistočni klaster – šire područje regije Doboj i Tuzla (Doboj, Tuzla, Gračanica, Tešanj, Žepče, Gradačac, Kalesija, Teslić i Prnjavor). Sjeverozapadni klaster – šire područje regije Doboj i Unsko-sanski kanton (Prijedor, Bihać, Gradiška, Sanski Most, Bosanska Krupa, Cazin, Kostajnica, Kozarska Dubica, i Velika Kladuša).

Vremenski period projekta: 2016-2020

Prva faza projekta sastojala se od dva ciklusa finansijske podrške temeljene na postignutim rezultatima.

Finansijska podrška mogla se koristiti isključivo za realizaciju prioritetnih kapitalnih investicija iz razvojnih strategija iz dva sektora:

 1. ekologija i zaštita životne sredine – infrastrukturni projekat iz oblasti vodosnabdijevanja i kanalizacije
 2. ekonomija – program podsticaja u privredi.

Početna ocjena za Opštinu Prnjavor na polju dobre uprave iznosila je 59,56% od 100%, čime je svrstana u red opština sa osrednjim učinkom, nakon početne analize u toku 2016. godine.U periodu od 2016. godine do 2020. godine opština Prnjavor efikasno je sprovodila aktivnosti na polju dobre uprave,  uz tehničku podršku  i obuke organizovane od strane UNDP-a. Paralelno sa aktivnostima na nivou Opštinske uprave realizovale se aktivnosti predviđene MEG projektom u komunalnom preduzeću KP „Vodovod“ a.d. Prnjavor. Tokom trajanja projekta vršene su godišnje procjene napretka jedinica lokalne samouprave u odnosu na polazne ocjene utvrđene na osnovu stanja iz 2016. godine. Već u drugoj godini projekta, 2018. godine opština Prnjavor ostvaruje progres u ukupnom iznosu od 75% čime ostvaruje pristup maksimalnom iznosu granta od 225,665.00 KM (136 000,00 CHF) za implementaciju predloženog infrastrukturnog projekta.

Infrastrukturni projekat za prvi ciklus 1. faze MEG projekta za opštinu Prnjavor:

Projekat: REKONSTRUKCIJA VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE U ULICI VIDA NjEŽIĆA I SMANjENjE NEPRIHODOVANE VODE

Vrednost projekta: 1.090.525 KM (225,665.00 KM – donator + 864,860.00 KM budžet opštine)

Glavne aktivnosti projekta su:

Zamjena mješovite kanalizacione mreže fekalnom i oborinskom kanalizacijom (separatni sistem), zamena postojećeg kolektora i rekonstrukcija vodovodne mreže (azbestno-cementne cijevi), postavljanje stubova javne rasvjete sa ugradnjnom LED svjetiljki i izgradnja saobraćajnice u dužini od oko 770 metara ulice.

Projekat iz oblasti ekonomije u prvom ciklusu 1. faze:

„JAVNA GRANT ŠEMA PODSTICAJA ZA ZAPOŠLjAVANjE U PRIVREDI“

Vrednost projekta: 80.000,00 KM (40.000 budžet opštine + 40.000 sredstva MEG projekta)

Ukupno šest privrednih subjekata ostvarilo je pravo na dodelu sredstava podsticaja u iznosu od 440,00 KM + pripadajući doprinosi (217,00 KM) = 657,00 KM za 20 novozaposlenih radnika u trajanju od 6 meseci.

Drugi ciklus 1. faze MEG projekta započeo je sredinom 2018. godine.

U drugom ciklusu MEG projekta opština Prnjavor je ostvarila pristup finansijskoj podršci u iznosu od 76.500,00 CHF=133.328,00 KM

 Infrastrukturni projekat za drugi ciklus 1. faze MEG projekta za opštinu Prnjavor:

Projekat: IZGRADNjA DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA ZA VODOSNABDIJEVANjE INDUSTRIJSKE ZONE – VIJAKA

Vrednost projekta iznosi: ukupno 328.339,00 KM bez PDV-a, odnosno 133.328,00 KM (donator) + 195.011,00 KM (budžet opštine).

Projekat iz oblasti ekonomskog upravljanja u drugom ciklusu 1. faze MEG projekta:

„PODSTICAJI ZA TEHNOLOŠKO UNAPREĐENjE KAPACITETA – NABAVKA MAŠINA, ALATA I OPREME“

Vrednost projekta: ukupno 60.000,00 KM (30.000,00 KM – budžet Opštine Prnjavor + 30.000,00 KM  MEG projekat).

U periodu od avgust – oktobar 2020. godine vršena je procjena sistema upravljanja rezultatima u odnosu na osnovnu procjenu u toku prve faze 2016. godine od strane nezavisnog evaluatora UNDP BiH. Prema izvještaju, a u odnosu na  4 predstavljena polja procjene, opština Prnjavor ostvarila je visok rezultat u oznosu od 85,05 % što predstavlja visok učinak na polju dobre uprave. Indikatori potvrđuju rast i razvoj jedinice lokalne samouprave.

REZULTATI projekta:

 • uspostavljanje sistema upravljanja rezultatima rada uprave
 • reforma administrativnih usluga
 • jačanje kapaciteta lokalne uprave,
 • unapređenje rada skupštine opštine
 • efikasnost i efektivnost strateškog planiranja
 • poboljšanje učešća javnosti u procesu donošenja odluka
 • kontinuirano ispitivanje zadovoljstva građana
 • transparentnost i novi pristup građanima (Sati građana, e-citizen)
 • poboljšanje komunalne infrastrukture (rekonstrukcija ulice)
 • unapređeno pružanje usluga vodosnabdijevanja,
 • jačanje operativnih kapaciteta komunalnog preduzeća kroz nabavku opreme, tehničku i stručnu podršku
 • pokretanje projekta industrijske zone Vijaka kroz izgradnju distributivnog cjevovoda
 • pružanje podrške investitorima i unapređenje efikasnosti u postupcima izdavanja dozvola
 • uspostavljanje Privrednog savjeta
 • jačanje međuopštinske saradnje i razmjena dobrih praksi
 • Ukupna donatorska sredstva 483.609,00 KM
 • Ukupna realizovana sredstva: 1.613.480,00 KM

Izvještaj o procjeni učinka unutar sistema upravljanja rezultatima