Odluka o poništenju – izgradnja saobraćajnice u PTZ Vijaka

Odluka o izboru – ulica Boračka zgrada – TV K3

Odluka o izboru – izgradnja saobraćajnice Vijaka

Odluka o izboru – rekonstrukcija ulica 9. Januar i Dragana Mancea

Odluka o poništenju – projektovanje lokalnih puteva

Odluka o poništenju – projektovanje sanacije klizišta

Odluka o izboru – izgradnja javne rasvjete

Odluka o izboru – nabavka goriva

Odluka o izboru -asfaltiranje

odluka o izboru -most manastir Stuplje

Odluka o poništenju – potapajući stubići

Odluka o poništenju – trotoar u ul Branka Ćopića

Odluka izboru stolarija

Odluka o poništenju – kancelarijski

Odluka o izboru – park Veljko Milanković

Odluka o izboru – vodosnabdijevanje Štrpci

Odluka o izboru – restauracija Zavičajnog muzeja

Odluka o izboru – horizontalna signalizacija

Odluka o izboru – bunar B-1 Povelič

Odluka o izboru – nabavka ogrevnog drveta

Odluka o izboru – rekonstrukcija ulica Alekse i Ilije Malića

Odluka o izboru – izrada UT-uslova i projektovanje Sportske dvorane Vijaka

Odluka o izboru – UTU i projektovanje Donji Galjipovci-Čorle

Odluka o dodjeli trećerangiranom – vertikalna signalizacija

Odluka o izboru – kolektivno osiguranje radnika

Odluka o dodjeli drugorangiranom ponuđaču – vertikalna signalizacija

Odluka o poništenju – horizontalna signalizacija

Odluka o izboru – asfaltiranje

Odluka – vertikalna signalizacija

Odluka o izboru – horizontalna signalizacija

Odluka o izbor – rekonstrukcija putnih pravaca MZ Štrpci

Odluka o poništenju – park u ul Veljka Milankovića

Odluka o izboru – poljoprivredni krediti

Odluka o izboru – kredit

Odluka o poništenju – zgrada Vojnog Odsjeka

Odluka o poništenju – ulica Alekse i Ilije Malića

Odluka o izboru – rekonstrukcija mosta u G. Vijačanima

Odluka o izboru – rekonstrukcija lokalnog puta, lokacija Radunjevac

Odluka o izboru – sanacija rupa

Odluka o izboru – javna rasvjeta

Odluka o izboru – UT -uslovi Potočani

Odluka o izboru – čišćenje grada

Odluka o izboru – čišćenje kanala

Odluka o izboru – uređenje platoa

Odluka o izboru – uređenje zelenih površina

Odluka o izboru – posipni

Odluka o izboru – održavanje sportskih terena

Odluka o izboru – ketering Dan opštine

Odluka o izboru – poštanske usluge

Odluka o poništenju – čišćenje grada

Odluka o izboru – grejder

Odluka o izboru – azil

Odluka o izboru – kontrola naplate parkinga

Odluka o izboru – procesing podataka

Odluka trećerangiranom – geodetske usluge

Odluka o izboru – ul. Branko Ćopić

Odluka o dodjeli drugorangiranom – geodetske usluge

Odluka o izboru – Gradsko jezgro

Odluka o izboru – vešeraj

Odluka o izboru – geodetske usluge

Odluka o poništenju – dio ulice Branka Ćopića

Odluka o poništenju – gradsko jezgro

Odluka o izboru – nabavka vozila za odvoz otpada

Odluka o poništenju – ul. Branko Ćopić

Odluka o izboru – dodatni radovi gradski park

Odluka o pretkvalifikaciji

Odluka o izboru – betonski stubovi

Odluka o izboru – asfaltiranje

Odluka o izboru – prilaz put groblje Hrvaćani

Odluka o izboru – posipni materijal

Odluka o izboru – preventivna zdravstvena zaštita

Odluka o izboru – nabavka odjeće i obuće za TVJ

Odluka o rezultatima pretkvalifikacije i izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru-nabavka pogonskog goriva

Odluka o izboru – Urbanistički projekat groblje

Odluka o poništenju – Preventivna zdravstvena zaštita

Odluka o izboru-kancelarijski materijal

Odluka o izboru – adaptacija objekata opštinske uprave

Odluka o izboru-nabavka ogreva

Odluka o izboru – rekonstrukcija puta u MZ Konjuhovci

Odluka o izboru – kolektivno osiguranje

Odluka o izboru – građevinski materijal

Odluka o izboru – gradski park

Odluka o izboru – održavanje sportskih terena

Odluka o izboru – vertikalna signalizcija

Odluka o izboru – čišćenje i iskop kanala

Odluka o izboru – horizontalna signalizacija

Odluka o izboru – nabavka posipnog materijala

Odluka o poništenju – kolektivno osiguranje radnika

Odluka o izboru – proljećno uređenje zelenih površina

Odluka o izboru – sanacija rupa

Odluka o izboru – održavanje rasvjete

Odluka o poništenju-održavanje vozila

Odluka o izboru – azil

Odluka o izboru-naplata parkinga

Odluka o izboru-procesing

Odluka o izboru čišćenje

Odluka pretkvalifikacija čišćenje grada

Odluka o poništenju-čišćenje

Odluka o izboru – čišćenje grada

Odluka o izboru-print servis

odluka o izboru – rekonstrukcija puta Šibovska-Kalabe

Odluka o izboru – izgradnja ograde i odvodnje fudbalski stadion

Odluka o izboru – asfaltiranje lokalnih puteva i ulica

Odluka o izboru – sječa i orezivanje stabala

Odluka o izboru – rekonstrukcija lokalnih puteva 

Odluka – drugorangirani regulacioni plan

Odluka – izmjena regulacionog

Odluka – izmjena urbanističkog plana

Odluka o izboru- kanalizacija Doline

Odluka o izboru, geodetske usluge

Odluka o izboru, namještaj za Vatrogasni dom

Odluka o izboru, uređenje kružnog toka Vijaka

Odluka-nabavka pogonskog goriva

Odluka-izgradnja javne rasvjete

Odluka-kasko osiguranje vozila

Odluka o poništenju, beton

Odluka o poništenju, kružni tok

Odluka, nabavka ogrevnog drveta

Odluka, sanacija puteva Velika Ilova

Odluka o izboru – poljoprivredni krediti

Odluka o dodjeli drugorangiranom – kancelarijski

Odluka o izboru – horizontalna signalizacija

Odluka o izboru – kancelarijski materijal

Odluka o izboru – kolektivno osiguranje

Odluka o izboru – prevoz i ugradnja posipnog materijala

Odluka o izboru – asfaltiranje

Odluka o izboru – vanjsko uređenje Vatrogasnog doma

Odluka o poništenju postupka – prevoz pos. materijala Lot 2 i 6

Odluka o poništenju – vertikalna

Odluka o poništenju – horizontalna

Odluka o izboru – prevoz i ugradnja posipnog materijala

Odluka o izboru – preventivna zdravstvena zaštita

Odluka o izboru – higijeničarska služba

Odluka o izboru – asfaltiranje

Odluka o izboru – održavanje rasvjete

Odluka o izboru – deratizacija

Odluka o izboru – mašinsko profilisanje puteva

Odluka o izboru – ugradnja betonskih stubova

Odluka o izboru – nabavka betonskih stubova

Odluka o izboru – sječa stabala

Odluka o izboru – nabavka posipnog

Odluka o izboru – gorivo

Odluka o poništenju – prevoz posipnog materijala

Odluka o izboru – prevoz posipnog materijala Lot 2 i Lot 6

Odluka o izboru – procesing podataka

Odluka – rasvjetna tijela Smrtići i Velika Ilova

Odluka – proljećno uređenje i održavanje zelenih površina

Odluka – sanacija udarnih rupa

Odluka o izboru – video nadzor

Odluka-put MZ Konjuhovci

Odluka- put MZ Lišnja

Odluka adaptacija Dom D. Galjipovci

Odluka o izboru – vatrogasno vozilo

Odluka – nabavka posipnog

Odluka – potapajući stubići

Odluka o izboru – V.dom – dodatni radovi

Odluka o izboru – distributivni cjevovod

Odluka – ulica Vida NježićaOdluka- put MZ Lišnja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – kasko osiguranje

Odluka – nabavka i ugradnja rasvjetnih tijela

Odluka o izboru – automobili

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – poštanske usluge

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – ogrevno drvo

Odluka o poništenje postupka – usluga ugradnje potapajućih stubića u zoni privremene zabrane vožnje 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – vertikalna saobraćajna signalizacija sa ugradnjom

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka usluga sječe i orezivanja stabala gradskih drvoreda i parkovskog drveća

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka opreme za video snimanje 

Odluka – kontrarezervoar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – radovi na čišćenju i iskopu kanala i iskopu zemlje u širokom otkopu na lokalnim putevima i gradskim ulicama na području opštine Prnjavor

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – radovi na asfaltiranju lokalnih puteva i gradskih ulica na području opštine Prnjavor 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – izrada horizontalne saobraćajne signalizacije na gradskim ulicama

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluga održavanja i opravke vozila 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji Vatrogasnog doma u Prnjavoru 

Odluka o poništenju postupka – nabavka vertikalne saobraćajne signalizacije sa ugradnjom 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge kolektivnog osiguranja radnika

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka kancelarijski materijal

Odluka o izboru najpovoljnjeg ponuđača – pogonsko gorivo za službena vozila Opštinske uprave 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izgradnja Vatrogasnog doma 

Odluka o dodjeli drugorangiranom proizvođaču 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluga proljećnog uređena i održavanja zelenih površina gradskog područja opštine Prnjavor 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – geodetske usluge

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – posipni materijal 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za radove na mašinskom profilisanju puteva i ulica 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za radove na sanaciji udarnih rupa na lokalnim putevima i gradskim ulicama 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja javne rasvjete na području opštine Prnjavor 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge procesinga podataka putem informacionog sistema 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izradi i postavljanju fasade na objektu Osnovne škole “Miloš Crnjanski” u Potočanima

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na asfaltiranju lokalnih puteva i gradskih ulica na području opštine Prnjavor 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na izgradnji fekalne kanalizacije i montaži sanitarnih uređaja u objektu Osnovne škole “Miloš Crnjanski” u Potočanima

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na izgradnji vatrogasnog doma u Prnjavoru

Odluka o poništenju postupka javne nabavke na izradi i postavljanju fasade na objektu Osnovne škole “Miloš Crnjanski” Potočani 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke posipnog materijala za održavanje lokalne putne mreže i gradskih ulica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge kreditiranja poljoprivrednih proizvođača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za radove za izgradnji spomenika u MZ Otpočivaljka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za radove na izgradnji šahtova za zoniranje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vatrogasne opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na rekonstrukciji parking prostora u Zanatskom centru 1 u Prnjavoru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na vanjskom uređenju boračke zgrade u Prnjavoru

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na izgradnji spomenika poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata u MZ Otpočivaljka

Odluka o dodjeli drugorantiranom – društveni domovi

Odluka o izboru – društveni domovi

Odluka o poništenju – orezivanje stabala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – preventivna zdravstvena zaštita

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – asfaltiranje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – mašinske instalacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Jovana Sterije Popovića

Odluka o poništenju – spomen soba

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača – osiguranje

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača – kancelarijski materijal

Odluka usluge štampanja

Odluka print servis

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – procesing podataka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – gorivo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – posipni materijal