Mišo Vujić, vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Adresa: Svetog Save 10
Telefon: 051/660-860, 051/660-023
Faks: 051/663-740
Imejl: [email protected]

NADLEŽNOSTI ODJELjENjA ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u okviru propisane nadležnosti,
 • vrši pružanje stručnih savjeta poljoprivrednim proizvođačima,
 • primjenjuje propise Skupštine opštine i načelnika opštine,
 • prati stanje u oblastima za koje je osnovano, pokreće inicijativu za rješavanje i predlaže rješavanje pitanja u tim oblastima,
 • priprema za Skupštinu opštine i načelnika opštine nacrte, odnosno prijedloge odluka, drugih propisa, opštih i pojedinačnih akata, analitičko – informativne i druge materijale, za oblasti iz svog djelokruga,
 • vrši upravne, stručne i administrativne poslove za oblasti iz svog djelokruga,
 • vrši i druge poslove koje mu povjeri skupština opštine i načelnik opštine,
 • vrši poslove koje mu povjeri Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske,
 • odgovorno je za stanje u ovim oblastima, u granicama svojih prava i dužnosti.

USLUGE KOJE ODJELjENjE PRUŽA GRAĐANIMA:

 • izdavanje poljoprivredne saglasnosti,
 • izdavanje uvjerenja o obavljanju poljoprivredne djelatnosti,
 • izdavanje vodne saglasnosti,
 • izdavanje vodne dozvole,
 • praćenje, kontrola i ovjera proizvodnji koje su u režimu podsticaja,
 • pružanje pomoći poljoprivrednim proizvođačima pri podnošenju zahtjeva i drugih podnesaka prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, i drugim institucijama,
 • pružanje stručnih savjeta poljoprivrednim proizvođačima za rješavanje problema koji se javljaju u proizvodnji,
 • stručna saradnja sa poljoprivrednim proizvođačima s ciljem prenošenja novih znanja i tehnologija od naučno-istraživačkih institucija, te primjene istih na terenu,
 • organizovanje predavanja, kurseva, odlazaka na seminare, sajmove, izložbe i naučne skupove za poljoprivredne proizvođače,
 • organizovanje studijskih posjeta u zemlji i inostranstvu u saradnji sa drugim institucijama i nevladinim organizacijama.