Adresa: Svetog Save 10
Telefon: 051/660-340
Faks: 051/663-740
Imeil: [email protected]

Stručna služba Skupštine obavlja stručne, administrativne, tehničke i druge poslove i zadatake za potrebe Skupštine, skupštinskih radnih tijela i odbornika.
Sekretar Skupštine opštine rukovodi Stručnom službom Skupšštine opštine.

Odluka o obrazovanju Stručne službe SO Prnjavor