Javna rasprava o Nacrtu budžeta opštine Prnjavor za 2020. godinu biće održana u ponedjeljak, 25. novembra sa početkom u 17.00 časova u prostorijama JU Centar za kulturu.

Zainteresovani građani uvid u dokument mogu izvršiti putem linka – nacrt budžeta za 2020. godinu ili neposredno u šalter sali, mjesnim kancelarijama Opštinske uprave Prnjavor i u Odjeljenju za finansije, kancelarija 19, u vremenu od 7.00 do 15.00 časova  svakim radnim danom.

Primjedbe, prijedloge i sugestije građani mogu dostaviti i putem elektronske pošte [email protected]  do dana održavanja javne rasprave ili u toku javne rasprave.

Pozivamo budžetske korisnike, predstavnike savjeta mjesnih zajednica, javnih preduzeća i ustanova, udruženja građana i zainteresovane građane opštine Prnjavor da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi.